Правила Інкотермс (Incoterms) - це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними особами та компаніями по всьому світу як тлумачення найбільш застосовуваних у міжнародній торгівлі термінів. Сфера дії правил Інкотермс поширюється на права та обов'язки сторін за контрактами купівлі-продажу. Цифри вказують на рік редакції правил.


EXW (EX Works ( ... named place) Франко завод ( ...назва місця)

Термін Франко завод (EXW) означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки по поставці, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві або в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі й т.п.). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне оформлення товару для експорту.


FCA (Free Carrier (...named place) Франко перевізник (...назва місця)

Термін Франко перевізник (FCA) означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця поставки впливає на зобов'язання по навантаженню й розвантаженню товару в даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець відповідає за відвантаження. Якщо ж поставка здійснюється в іншому місці, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи мультимодальні перевезення.


FAS (Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін Франко вздовж борту судна (FAS) означає, що продавець виконав поставку, коли товар розміщений уздовж борту судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. З цього моменту всі видатки й ризики втрати або ушкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміну FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.


FOB (Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... назва порту відвантаження)

Термін Франко борт (FOB) означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі видатки й ризики втрати або ушкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміну FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються використовувати водний транспорт слід застосовувати термін FCA.


CFR - Cost and Freight (... named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту призначеняя)

Термін Вартість і фрахт (CFR) означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. За умовами терміна CFR на продавця покладає обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.


CIF (Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Вартість, страхування та фрахт (...назва порту призначення)

Термін Вартість, страхування та фрахт (CIF) означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити видатки й фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові видатки, що виникають після відвантаження товару, переходять вів продавця на покупця. За умовами терміну CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставляти товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.


CIP (Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) Фрахт/перевезення та страхування сплачені до (...назва місця призначення)

Термін Фрахт/перевезення та страхування сплачені до (CIP) означає, що продавець доставить товар названому перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язано оплатити видатки, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. За умовами CIP на продавця також покладає обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. За умовами терміна СIР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи мультимодальні перевезення.


CPT (Carriage Paid To (... named place of destination) Фрахт/перевезення сплачені до (...назва місця призначення)

Термін Фрахт/перевезення сплачені до (CPT) означає, що продавець доставить товар названому перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити видатки, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати або ушкодження товару, а також інші видатки після передачі товару перевізнику. За умовами терміну СРТ на продавця покладає обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи мультимодальні перевезення.


DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на терміналі (... назва терміналу)

Термін Поставка на терміналі (DAT) - заміняє собою термін DEQ: товар надається в розпорядження покупця нерозвантаженим із прибулого транспортного засобу. DAT на відміну від DEQ застосовується для мультимодальних перевезень. Новий термін, введений в Інкотермс 2010.


DAP (Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка в пункті (... назва пункту)

Термін Поставка в пункті (DAP) є загальним положенням, при якому важливо точно вказати місце призначення. Термін DAP заміняє собою три терміни: DAF, DES, DDU, і передбачає, що товар надається покупцеві вже готовим для розвантаження (у наших умовах для перевантаження під митним контролем, або ж для митного оформлення). Новий термін, введений в Інкотермс 2010.


DDP (Delivered Duty Paid (... named place of destination) Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)

Термін Поставка зі сплатою мита (DDP) означає, що продавець надасть товар, який пройшов митне очищення у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести всі витрати й ризики, пов'язані із транспортуванням товару, включаючи будь-які платежі для імпорту в країну призначення. У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP покладає максимальні обов'язки на продавця. Якщо сторони погодилися про виключення із зобов'язань продавця деяких з видатків, що підлягають оплаті при імпорті (наприклад, податок на додану вартість - ПДВ), це повинно бути чітко вказане в контракті купівлі-продажу.


DAF - Delivered At Frontier (... named place) Поставка до кордону (... назва місця поставки)

Термін Поставка до кордону (DAF) означає, що продавець виконав поставку, коли він надав не розвантажений товар, що пройшов митне очищення для експорту, в розпорядження покупця в названому пункті або місці на кордоні. Термін виключено з Інкотермс 2010.


DDU - Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) Поставка без сплати мита (... назва місця призначення)

Термін Поставка без сплати мита (DDU) означає, що продавець надасть товар, який не пройшов митне очищення та не розвантажений із прибулого транспортного засобу, у розпорядження покупця в названому місці призначення. Термін виключено з Інкотермс 2010..


DES - Delivered Ex Ship (... named port of destination) Поставка з судна (... назва порту призначення)

Термін Поставка з судна (DES) означає, що продавець виконав поставку, коли він надав товар, який не пройшов митне очищення для імпорту, у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Термін виключено з Інкотермс 2010.


DEQ - Delivered Ex Quay (... named port of destination) Поставка з пристані (... назва порту призначення)

Термін Поставка з пристані (DEQ) означає, що продавець виконав свої обов'язки по поставці, коли товар, що не пройшов митне очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на пристані в названому порту призначення. Термін виключено з Інкотермс 2010.