Експортне мито або вивізне мито може встановлюватися законодавством на деякі українські товари, які вивозяться за межі митної території України.

На сьогоднішній день вивізне мито, а також його розміри (ставки) регламентовані наступними законами України:

  • Закон України від 07.05.1996 № 180/96-ВР «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»;
  • Закон України від 10.09.1999 № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур»;
  • Закон України від 24.10.2002 № 216-IV «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів»;
  • Закон України від 13.12.2006 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням»;
  • Закон України від 03.06.2008 № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Ставки експортного мита на живу худобу та шкіряну сировину

ЗУ від 07.05.1996 № 180/96-ВР «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»

Код УКТЗЕД товару Назва товару Ставка мита, %
0102 29 10 00
0102 29 21 00
0102 29 29 00
0102 29 41 00
0102 29 49 00
0102 29 51 00
0102 29 59 00
0102 29 61 00
0102 29 69 00
0102 29 91 00
0102 29 99 00
0102 39 10 00
0102 39 90 00
Велика рогата худоба домашніх видів, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин 10
0104 10 10 00
0104 10 30 00
0104 10 80 00
Вівці живі 10
4101 Необроблені шкіри великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих 22
4102 Шкіри необроблені овець та ягнят 22
4103 30 00 00
4103 90 00 00
Шкіри необроблені інші 22

Ставки експортного мита на насіння олійних культур

ЗУ від 10.09.1999 № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур»

Код УКТЗЕД товару Назва товару Ставка мита, %
1204 00 Насіння льону, подрібнене або неподрібнене 10
1206 00 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене 10
1207 99 96 00 Насіння рижію 10

Ставки експортного мита на брухт чорних металів

ЗУ від 24.10.2002 № 216-IV «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів»

Код УКТЗЕД товару Назва товару Ставка мита, %
7204 10 00 00 Відходи та брухт ливарного чавуну 10
7204 30 00 00 Відходи та брухт чорних металів, луджені 10
7204 41 10 00
7204 41 91 00
7204 41 99 00
Токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металів 10
7204 49 10 00
7204 49 30 00
7204 49 90 00
Відходи та брухт чорних металів пакетовані та непакетовані, сортовані та несортовані 10

Ставки експортного мита на брухт легованих чорних та кольорових металів

ЗУ від 13.12.2006 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням»

Код УКТЗЕД товару Назва товару Ставка мита, %
7202 99 80 00 Ферохромнікель та інші ферросплави 15
7204 21
7204 29 00 00
Відходи та брухт легованої сталі, корозійностійкої (нержавіючої) 15
7204 50 00 00 Відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі 15
7404
7401 00 00 00
7403 13 00 00
7403 19 00 00
Відходи і брухт міді, лігатури на основі міді, порошки та луска з міді, вироби столові, кухонні або інші побутові вироби з міді та їх частини 15
7503 00 Відходи і брухт нікеляю 15
7602 00 Відходи і брухт з алюмінію 15
7802 00 00 00 Відходи і брухт із свинцю 15
7902 00 00 00 Відходи і брухт з цинку 15
8002 00 00 00 Відходи і брухт з олова 15
8101 97 00 00 Відходи і брухт з вольфраму 15
8105 30 00 00 Відходи і брухт з кобальту 15
8108 08 00 00 Відходи і брухт з титану 15
8113 00 40 00 Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт 15

Ставки експортного мита на природный газ

ЗУ від 03.06.2008 № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Код УКТЗЕД товару Назва товару Ставка мита, %
2711 21 00 00 Природний газ у газоподібному стані 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
2711 29 00 00 Газ (крім природного) у газоподібному стані 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
2711 11 00 00 Природний газ у скрапленому стані 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.