Відповідно до митного законодавства України товари до випуску їх у вільний обіг чи заяви у відповідний митний режим можуть зберігатися під митним контролем на складах тимчасового зберігання (далі - СТЗ) чи митних складах (далі - МС). До набрання чинності Митним кодексом України від 13.03.2012 р. митний склад мав назву митний ліцензійний склад (МЛС). СТЗ та МС можуть бути як закритого так і відкритого типу. Перші призначені виключно для зберігання товарів, які належать власнику такого складу, на СТЗ та МС відкритого типу можуть розміщуватися товари, що належать іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України. Для відкриття СТЗ чи МС відкритого типу підприємство повинно мати ліцензію митного брокера.

   Серед переваг розміщення товарів на складі тимчасового зберігання необхідно відзначити можливість їх зберігання до 3-х місяців без застосування до них заходів тарифного та нетарифного регулювання. Товари, розміщені на митному складі, можуть зберігатися там до 3-х років, крім того, з дозволу митних органів та під їх контролем, може проводитися передпродажна підготовка товарів (поділ, маркування, пакування, сортування, завантаження і т.д.).

Документи, необхідні для відкриття складу тимчасового зберігання (СТЗ)

   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2012 року №613 «Про затвердження положення про склади тимчасового зберігання» суб'єкт господарської діяльності, який має намір використати складське приміщення, резервуар або майданчик як СТЗ, подає митному органу, у зоні діяльності якого розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, заяву про видачу Дозволу. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

 • перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ;
 • документи, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;
 • акти прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх установки);
 • наказ про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ; у випадку відсутності власного охоронного підрозділу надається копія договору про надання послуг по охороні приміщень з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ чи підприємством, що має ліцензію Міністерства внутрішніх справ на надання послуг по охороні приватної власності та громадян (разом з копією договору надається копія такої ліцензії);
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
 • загальний план території, на якій розміщені складські об’єкти, які входять в склад СТЗ, з зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, позначенням розміщення систем відео спостереження, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об’єкту СТЗ (з зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання;
 • технологічну схему контролю та обліку товарів (для СТЗ, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);
 • технічні паспорти на прилади (вузли, обладнання) систем відео спостереження;
 • технічні паспорти електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу в систему електронного обліку товарів на СТЗ;

Документи, необхідні для відкриття митного складу (МС)

   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 16.07.2012 року №835 «Про затвердження порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу» суб'єкт господарської діяльності, що має намір використати складське приміщення, резервуар або майданчик як СТЗ, подає митному органу, у зоні діяльності якого розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, заяву про видачу Дозволу. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

 • документи, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;
 • акти прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх установки);
 • наказ про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ; у випадку відсутності власного охоронного підрозділу надається копія договору про надання послуг по охороні приміщень з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ чи підприємством, що має ліцензію Міністерства внутрішніх справ на надання послуг по охороні приватної власності та громадян (разом з копією договору надається копія такої ліцензії);
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
 • загальний план території, на якій розміщені складські об’єкти, які входять в склад СТЗ, з зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, позначенням розміщення систем відео спостереження, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об’єкту СТЗ (з зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання;
 • технологічну схему контролю та обліку товарів (для СТЗ, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);
 • технічні паспорти на прилади (вузли, обладнання) систем відео спостереження;
 • проект процедури експлуатації МС.