Митний брокер – це підприємство або організація, що надає послуги, по декларуванню товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Діяльність митного брокера регламентована главою 59 Митного кодексу України.

  Згідно законодавства, митний брокер може здійснювати свою діяльність у будь-якому митному органі України, будь-то Київ, Одеса, Харків або Дніпропетровськ. Наше підприємство надає послуги митного брокера в зоні діяльності Вінницької митниці.

  Взаємовідносини брокера з юридичною або фізичною особою, яку він представляє, визначаються договором доручення. Декларування вантажів брокером здійснюється шляхом заявлення у встановленій формі точних відомостей про товари та транспортні засоби, мету їх переміщення через кордон України, а також інших відомостей, необхідних для здійснення їх митного оформлення.

Виходячи з викладеного вище можна виділити наступні основні обов'язки митного брокера:

Митний брокер на догляді
  • забезпечує декларування товарів митному органу;
  • надає документи, необхідні для здійснення митного оформлення та контролю, у тому числі митну декларацію;
  • пред'являє товари митному органу;
  • митний брокер присутній на всіх етапах митного оформлення товару, а також сприяє працівникам митниці в проведенні такого оформлення, присутність митного брокера під час огляду вантажу є обов'язковою;
  • при необхідності, за дорученням замовника, провадить сплату всіх митних платежів і зборів;
  • надає замовникові всю необхідну інформацію, що стосується вимог законодавства щодо його товарів;
  • використовує інформацію, отриману від особи, яку він представляє в процесі здійснення митних процедур, винятково для цілей таких процедур.


В свою чергу, митний брокер має право:

  • вимагати надання достовірних та точних відомостей і документів, що стосуються переміщення через митний кордон декларованих товарів, а також інформації, необхідної для їх митного оформлення;
  • діяти за власним розсудом, але в інтересах замовника, якщо останнім не повністю надані відомості, необхідні для оформлення товару відповідно до законодавства України;
  • відмовитися від декларування товару у випадку неповного надання замовником документів, а також при виявленні факту здійснення замовником протиправних дій.