Митне оформлення іноземних інвестицій

   Перед тим як розглянути особливості митного оформлення іноземних інвестицій, давайте з'ясуємо, що ж таке інвестиції. Отже, іноземні інвестиції - це цінності, які вкладають інвестори в об'єкти інвестиційної діяльності згідно законодавства України з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

  Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: валюти, яка зізнається конвертованої Національним банком України; валюти України - відповідно до законодавства України; будь-якого спонукуваного й нерухомого майна й пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав; інших цінностей відповідно до законів України.

   У даній статті розглянуто особливості митного оформлення інвестицій у вигляді матеріальних цінностей, тобто майна, яке ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями.

Законодавство України,
яке регламентує ввезення іноземних інвестицій:

  • Закон України від 19.03.1996 року №93/ 96-ВР «Про режим іноземного інвестування»;
  • Митний кодекс України від 13.03.2012 року;
  • Закон України від 17.02.2000 року №1457-III «Про усунення дискримінації в оподатковуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна й коштів вітчизняного походження»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 року №139 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій і їх анулювання».

Пільги в оподатковуванні при внесенні
іноземних інвестицій у статутний фонд підприємства:

   Відповідно до ст.1 Закону України від 19.03.1996 г. №93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» - підприємством з іноземними інвестиціями вважається підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менш 10 відсотків.

   Державна реєстрація іноземних інвестицій надає право на одержання пільг, передбачених законом «Про режим іноземного інвестування». Реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською й Севастопільською міськими державними адміністраціями протягом семи робочих днів після фактичного їх внесення в порядку, який визначається ПКМУ від 06.03.2013г. №139.

   У відповідності зі ст. 287 Митного кодексу України, майно, яке ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора, звільняється від обкладання ввізним митом. Пільгові умови оподатковування поширюються тільки на товари, що попадають під визначення основних фондів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

   Відповідно до положень Податкового кодексу України операції з передачі основних фондів як внеску в статутний фонд юридичної особи підлягають обкладанню акцизом і податком на додану вартість на загальних підставах.

   Під час ввезення на митну територію України товарів підприємствами з іноземними інвестиціями для реалізації або власного споживання ці товари оформляються на загальних підставах без надання пільг по оподатковуванню.

Порядок митного оформлення іноземних інвестицій:

   Для перетину кордону товарами, які ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора, підприємство, на адресу якого надходять ці товари, повинне пройти акредитацію (реєстрацію в митних органах) та оформити документ контролю доставки вантажу – попередню декларацію (ПД).

Для подальшого митного оформлення інвестицій у митницю призначення повинні бути надані наступні документи:

Документи для митного оформлення іноземних інвестицій
  • зареєстрований у встановленому законодавством порядку статут підприємства із переліком майна, що ввозяться (його частка повинна становити не менш 10 відсотків);
  • документ, що підтверджує вартість інвестицій (наприклад, рахунок-проформа), в якому має бути зазначено донора й реципієнта інвестицій, повний опис товарів, умови поставки і т.д.;
  • лист – повідомлення інвестора про те, що він вносить в якості інвестиції наступне майно, зазначеною вартістю, також бажано вказати посилання на рахунок-проформу;
  • інформаційне повідомлення згідно ПКМУ від 06.03.2013 року №139 « Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій і їх анулювання».


   Якщо протягом трьох років майно, яке було ввезено в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд, відчужується, у тому числі й у зв'язку із припиненням діяльності цього підприємства (крім вивозу іноземної інвестиції за кордон), підприємство повинне сплатити ввізне мито, яке розраховується виходячи з митної вартості цього майна, на день відчуження, та доплатити податок на додану вартість.