Державна фіскальна служба своїм листом від 21.01.2016р. №1928/7/99-99-25-02-03-17 роз'яснила вимоги до заповнення заяви на отримання сертифіката форми EUR.1

   Згідно пункту 3 розділу III наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 №1142 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 …» для отримання сертифіката експортер повинен подати митниці заяву, що містить декларацію (скачати).

   При цьому в графі «ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам» заяви зазначається товарна позиція товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів й короткий зміст виконання критерію походження (повністю вироблений в Україні або достатньо оброблений/перероблений або кумуляція).

   В графі «НАДАТИ наступні супровідні документи» заяви зазначається перелік документів, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу 1, у разі, якщо це перша поставка таких товарів. У разі наступних поставок цього товару, у даній графі проставляється дата заяви, з якою подано документи про преференційне походження товарів.

Приклад заповнення заяви
на отримання сертифіката форми EUR.1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

   Я, нижчепідписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боці аркуша,

   ЗАЯВЛЯЮ що це майно відповідає умовам, необхідним для видачі прикладеного сертифіката;

   ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам:

   Товарна позиція товару згідно з ГС 1704. До товару застосовується критерій достатньої обробки/переробки, який виражено виконанням необхідних умов, викладених у Додатку II до Угоди, а саме: виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30% ціни франко-завод продукції.

   У виробництві використовувались матеріали українського походження (цукор, патока крохмальна) та імпортного походження, що класифікуються в товарних позиціях згідно з ГС: 0402,1101, 1302, 1513, 1516, 1517,1803, 1804, 1805, 2007, 2916, 2918, 3923, 3203. Матеріали групи 17 імпортного походження не використовувалися при виробництві товару.

   НАДАТИ наступні супровідні документи: Документи згідно заяви експортера від 04.01.2016 (Вх. № 5/13-70-61/70 від 04.01.2016).

   ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу відповідних органів всі докази та підтвердження, які ці органи можуть вимагати, для видачі прикладеного сертифіката і зобов'язуюсь, якщо необхідно, дати згоду на будь-яку перевірку моїх рахунків і процесів виробництва вищезазначеного майна, здійснених цими органами;

   ПРОШУ видати прикладений сертифікат на ці товари.

   Lviv 04.01.2016
     Місце і дата

   F. Avramchuk
       Підпис


   Нагадаємо, що згідно листа ДФС від 22.01.2016 р. № 2102/7/99-99-25-02-03-17 у сертифікаті перевезення форми EUR.1 або в декларації інвойсі вказується повна назва «Європейський Союз» або скорочена назва «ЄС». Скорочена назва може бути вказана в документах про походження товарів на однією з мов, якими складена Угода про асоціацію між Україною і ЄС.