Своїм листом від 03.03.2017р. №5466/7/99-99-19-03-17 Державна фіскальна служба України наводить критерії перевірки достовірності документів про походження товарів з Європейського Союзу, а саме сертифікатів про походження товару форми EUR.1 та декларацій інвойсів.

  З метою підвищення ефективності роботи з перевірки сертифікатів з перевезення товару форми EUR. 1 та декларацій інвойсів відповідно до статті 33 Протоколу 1 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом необхідно керуватися наступним.

Без здійснення верифікації (перевірки) для цілей застосування преференцій вважаються непридатними наступні сертифікати про походження товарів форми EUR.1:

 • бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланку, наведеному у додатку III до Протоколу 1;
 • не заповнено одну або декілька з обов'язкових граф сертифіката (наприклад, графа 4);
 • відсутній відбиток печатки митниці країни ЄС (графа 11);
 • в графах 2 та 5 сертифіката зазначено відомості про країну (групу країн), яка не є учасником Угоди;
 • граничний термін дії сертифіката/декларації інвойс закінчився, за винятком випадку, якщо такий сертифікат/декларація інвойс був дійсним та поданий митниці на момент поміщення товарів у митний режим «митний склад».

  В разі неприйняття сертифіката з технічних причин митницею оригінал цього сертифіката форми EUR.1 повертається імпортеру для отримання нового, в справах митниці залишається копія цього сертифіката.

До обґрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару відносяться, наприклад, такі випадки:

 • проставлений в сертифікаті відбиток печатки посадової особи митниці країни ЄС відсутній в зразках відбитків печаток, доведених до митниць ДФС;
 • сертифікат або декларація інвойс не підписані експортером;
 • структура номера авторизації затвердженого експортера не відповідає структурі номера, доведеного до митниць ДФС;
 • в графі 11 сертифіката відсутній підпис та/або дата видачі;
 • маркування на продукції/пакувальній тарі або на інших супровідних документах свідчить про інше походження товару ніж зазначено в документі про походження товару;
 • код товарної номенклатури на рівні перших чотирьох знаків, зазначений у документі про походження товару або в комерційних/товаросупровідних документах, відрізняється від коду, задекларованого в митній декларації, за умови зміни правила походження до товару;
 • дата декларування експортером відомостей про країну походження товару в графі 12 сертифіката пізніше дати видачі сертифіката, зазначеної у графі 11 цього сертифіката;
 • до сертифіката внесені виправлення/дописування, які не засвідчені відбитком печатки митниці країни ЄС.

  Зауважимо, що подання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності документів про походження товару з метою відновлення преференційного режиму відповідно до статті 301 Митного кодексу України не є підставою для здійснення перевірки цих документів.

  У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності сертифіката форми EUR.1 або декларації, перевірка цих документів здійснюється шляхом направлення до ДФС відповідного запиту.