Електронне митне оформлення або електронне митне декларування товарів спрямоване на скорочення часових та фінансових витрат при митному оформленні, а також виключає вплив суб'єктивних факторів і корупційних складових при веденні зовнішньоекономічної діяльності підприємством.

   Відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» документ, підписаний з допомогою електронного цифрового підпису, повністю прирівнюється до документа, підписаного власноручно уповноважених особою. Тому, електронна митна декларація, за своєю юридичною силою, повністю ідентична митній декларації, оформленій в «паперовому» вигляді.

   Митна служба України почала активно впроваджувати електронне декларування товарів з січня 2009 року. На сьогоднішній день повністю реалізоване митне оформлення вантажів в електронному вигляді в всіх митних режимах. Практично 95% всіх товарів оформляються митницею за допомогою електронних митних декларацій. Митним кодексом України передбачений повний перехід на електронне оформлення з 2017 року. З цього часу подача митних декларацій в «паперовому» вигляді буде заборонена.

Переваги електронного митного оформлення:

Електронна митна декларація
  • це «безпаперова» передова технологія, яка прийнята в усьому світі й застосовується в більшості економічно розвинених країн;
  • спрощує митні процедури, а також дозволяє скоротити часові витрати при митному оформленні Ваших вантажів;
  • не вимагає присутності митного брокера при подачі декларації, дозволяє контролювати процес оформлення вантажу на всіх етапах, а також обмінюватися електронними документами з митними органами, не виходячи з офісу;
  • електронне декларування дозволяє практично повністю виключити контакт із митницею, і відповідно, спрямоване на зменшення корупційної й бюрократичної складової;
  • при електронному оформленні експорту немає необхідності підтверджувати фактичний вивіз вантажу, інформація про вивезення оформленого вантажу за межі України надається митному брокерові в електронному вигляді.

   Митне оформлення вантажів нашою компанією практично 100% проводитися з допомогою електронних митних декларацій. Програмне забезпечення для митного оформлення Diamond Bridge®, яке ми використовуємо в своїй роботі, дозволяє максимально спростити процес електронного митного оформлення й контролювати його на всіх етапах.

   Необхідно відзначити, що при такому оформленні вантажів, у митні органі надаються скан копії «паперових» документів, підписані електронним цифровим підписом декларанта.

   В зв'язку із цим, підприємство, а також митний брокер, який його представляє, зобов'язані зберігати «паперові» оригінали документів, які були підставою для оформлення вантажу, протягом 3-х років з часу такого оформлення.