Особливості митного оформлення комплектних об'єктів регламентовано наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. №630 «Про затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів».

  Що ж таке комплектний об'єкт? Комплектний об'єкт – це товар, який, згідно вимог Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, класифікується за одним товарним кодом, але у зв'язку з виробничими або транспортними умовами переміщується через митний кордон України в розібраному виді декількома транспортними засобами.

  До початку переміщення комплектного об'єкта через митний кордон України необхідно отримати Рішення про визначення коду товару. Для цього митний брокер надає митниці наступний перелік документів:

  • заява встановленого зразка для одержання рішення;
  • зовнішньоекономічний договір (контракт);
  • технічний опис комплектного об'єкта, що дозволяє встановити призначення й функції як комплектного об'єкта в цілому, так і його складових;
  • складальне креслення із зазначенням в ньому порядкового номера кожної складової;
  • контрольний список, із зазначенням в ньому відомостей про всі складові комплектного об'єкта за формою, визначеною порядком, а також його електронна копія.

  У заяві вказується строк ввозу комплектного об'єкта. Ухвалення рішення про визначення коду здійснюється митними органами протягом не більш 15 календарних днів з моменту реєстрації заяви.

Митний орган може відмовити в ухваленні рішення про визначення коду комплектного об'єкта в наступних випадках:

  • митним брокером надані не всі документи, зазначені в переліку;
  • не надана додаткова інформація про комплектний об'єкт на запит митних органів;
  • окремі частини комплектного об'єкта повинні класифікуватися під різними кодами згідно УКТЗЕД;
  • предметом зовнішньоекономічного договору є не всі складові комплектного об'єкта;

  Декларування складових комплектного об'єкта здійснюється шляхом подачі митної декларації. При цьому в графові 31 МД вказується запис «Складова комплектного об'єкта», найменування комплектного об'єкта, а також повний опис його складової. У графові 33 декларації – код товару відповідно до рішення митниці. У графі D/J декларації вказується кінцева дата ввозу й декларування всіх складових об'єкта.

  Контроль над дотриманням строків і повнотою митного оформлення складових частин комплектного об'єкта покладається на підрозділ митниці, який оформив першу партію даного об'єкта.