Згідно зі ст. 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» порушення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями України строків розрахунків по зовнішньоекономічним контрактам, установлених Національним банком України, передбачає стягнення пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3% від суми недоотриманого виручки або вартості недопоставленого товару в іноземній валюті. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми недоотриманого виручки.

  Статтею 54 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючий орган, тобто Державна фіскальна служба, зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань. У випадку визначення грошового зобов'язання контролюючим органом, платник податків зобов'язано сплатити нараховану суму зобов'язання протягом 10 календарних днів після одержання податкового повідомлення.

  Нагадаємо, що, згідно з постановою НБУ від 13 грудня 2016 року №410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному й валютному ринках України», розрахунки по операціях з експорту товарів, а також імпорту товарів, здійснюються в строк, який не перевищує 120 календарних днів.

  Якщо перевищення зазначених строків, обумовлене виникненням форс-мажорних обставин, їх перебіг зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин. Підтвердженням виникнення форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України або іншої вповноваженої організації країни розташування сторони контракту.

  Також до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і пов'язане з ним законодавство, зокрема у випадку порушення валютного, митного, податкового законодавства, яке встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, можуть бути застосовані спеціальні санкції.

  Санкції застосовуються Міністерством економічного розвитку й торгівлі України згідно зі ст.37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і можуть передбачати індивідуальний режим ліцензування, а також тимчасове припинення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.