В зв’язку з набуттям чинності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою з 01 серпня 2017 року Державна фіскальна служба України своїм листом від 24.07.2017 р. №19504/7/99-99-19-04-17 роз’яснює нюанси реалізації Угоди.

Набуття чинності Угоди

  На підставі роз’яснення Міністерства закордонних справ України Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 року набуває чинності з 1 серпня 2017 року.

Оподаткування ввізним митом товарів, походженням з Канади

  Відповідно до статті 2.4 Угоди «Скасування тарифів на імпорт» «кожна Сторона поступово скасовує встановлені нею мита на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до свого Графіка, наведеного у Додатку 2-В».

  Графік скасування мит для України можна завантажити на сайті Державної фіскальної служба України за адресою: Вільна торгівля - Канада.

Тарифні квоти на товари, походженням з Канади

  При імпорті товарів з Канади в Україну тарифна квота встановлена для свинини, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД 0203 21 10 00, 0203 21 90 00, 0203 22 11 00, 0203 22 19 00, 0203 22 90 00, 0203 29 11 00, 0203 29 13 00, 0203 29 15 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0206 41 00 00, 0206 49 00 00, 0209 10 11 00 в наступному об’ємі:

Рік Річний сукупний об'єм (в метричних тонах, маса-нето)
2017 10 000 МТ
2018 11 429 МТ
2019 12 857 МТ
2020 14 286 МТ
2021 15 714 МТ
2022 17 143 МТ
2023 18 571 МТ
2024 і кожний наступний рік 20 000 МТ

Вилучення з режиму вільної торгівлі товарів, походженням з Канади

  При імпорті в Україну наступні товари за кодами згідно УКТЗЕД походженням з Канади будуть обкладатися митом: 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00, 1701 14 90 00, 1701 91 00 00, 1701 99 10 00, 1701 99 90 00, 1702 11 00 00 - цукор білий кристалічний.

Оподаткування вивізним (експортним) митом товарів при експорті з України до Канади

  На сьогодні вивізне (експортне) мито справляється за ставками, визначеними законами України:

  • від 07 травня 1996 року № 180/96-ВР «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»;
  • від 10 вересня 1999 року № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур»;
  • від 27 жовтня 2002 року № 216-IV «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів»;
  • від 13 грудня 2006 року № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням»;
  • від 03 червня 2008 року № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (природний газ у газоподібному стані та скрапленому стані, газ у газоподібному стані)».

Підтвердження походження товарів

  Згідно зі статтею 3.15 Угоди «товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі «декларації про походження».

  Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією. Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером. З урахуванням зобов'язань стосовно експорту товарів, при експорті товарів з України до Канади у графі 44 митної декларації проставляється код «7018» для декларації про походження, а у справах митниці залишається копія декларації про походження.

Порядок проведення перевірки достовірності декларацій про походження та термін їх зберігання

  Угодою встановлено, що митний орган Сторони-імпортера може здійснити перевірку походження товару шляхом направлення письмової вимоги про проведення перевірки походження товару митним органом Сторони-експортера.

Процедура відновлення режиму вільної торгівлі до товарів, походженням з Канади

  До товарів може бути відновлено режим вільної торгівлі в рамках Угоди на підставі поданої до митниці заяви разом з:

  • декларацією про походження, яка була наявна в імпортера та дійсна на момент ввезення товару, але не застосована для цілей преференційного режиму. Така декларація може бути надана митниці не пізніше трьох років від дня виникнення надміру сплаченої суми;
  • декларацією про походження протягом 12 місяців з дати її складання канадським експортером, але не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується (від дня виникнення надміру сплаченої суми).