Статті по митному оформленню та зовнішньоекономічній діяльності

Статті по зовнішньоекономічній діяльності

Митне оформлення імпорту, імпорт товару в Україну

10

Черв
2015
Автор: Адміністратор
Митне оформлення імпорту

  Митне оформлення імпорту вантажів повинне починатися на етапі укладання зовнішньоекономічної угоди. Його слід починати із пророблення пунктів контракту під час переговорів з партнерами, з уточнення переліку документів, які надає контрагент, умов поставки й вирішення питань нетарифного регулювання.

  Щоб уникнути невиправданих фінансових і часових витрат при імпорті вантажів в Україну, до цього обговорення бажано залучити фахівця в галузі зовнішньоекономічної діяльності - митного брокера. Він допоможе укласти угоду з максимально вигідними для наступного митного оформлення наслідками, дозволить мінімізувати фінансові й часові витрати.


Читати далі...

Особливості митного оформлення іноземних інвестицій в статутний фонд підприємства

12

Бер
2015
Автор: Адміністратор

Митне оформлення іноземних інвестицій

   Перед тим як розглянути особливості митного оформлення іноземних інвестицій, давайте з'ясуємо, що ж таке інвестиції. Отже, іноземні інвестиції - це цінності, які вкладають інвестори в об'єкти інвестиційної діяльності згідно законодавства України з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

  Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: валюти, яка зізнається конвертованої Національним банком України; валюти України - відповідно до законодавства України; будь-якого спонукуваного й нерухомого майна й пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав; інших цінностей відповідно до законів України.

Читати далі...

Структура зовнішньоекономічного контракту, особливості складання контрактів

02

Бер
2015
Автор: Адміністратор
Структура внешнеэкономического контракта, особенности составления контрактов

 Базовими документами, що регулюють структуру й порядок складання зовнішньоекономічного договору або контракту в Україні є закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі №201 від 06.09.01 г. «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

   Елементи зовнішньоекономічного контракту доцільно описати на прикладі контракту купівлі-продажу, тому що основні положення останнього можуть бути застосовані, практично, до будь-яких інших видів контрактів.

Читати далі...