Статті по митному оформленню та зовнішньоекономічній діяльності

Статті по зовнішньоекономічній діяльності

Особливості митного оформлення іноземних інвестицій в статутний фонд підприємства

12

Бер
2015
Автор: Адміністратор

Митне оформлення іноземних інвестицій

   Перед тим як розглянути особливості митного оформлення іноземних інвестицій, давайте з'ясуємо, що ж таке інвестиції. Отже, іноземні інвестиції - це цінності, які вкладають інвестори в об'єкти інвестиційної діяльності згідно законодавства України з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

  Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: валюти, яка зізнається конвертованої Національним банком України; валюти України - відповідно до законодавства України; будь-якого спонукуваного й нерухомого майна й пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав; інших цінностей відповідно до законів України.

Читати далі...

Структура зовнішньоекономічного контракту, особливості складання контрактів

02

Бер
2015
Автор: Адміністратор
Структура внешнеэкономического контракта, особенности составления контрактов

 Базовими документами, що регулюють структуру й порядок складання зовнішньоекономічного договору або контракту в Україні є закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі №201 від 06.09.01 г. «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

   Елементи зовнішньоекономічного контракту доцільно описати на прикладі контракту купівлі-продажу, тому що основні положення останнього можуть бути застосовані, практично, до будь-яких інших видів контрактів.

Читати далі...

Товаросупровідні, товаротранспортні й комерційні документи в зовнішньоекономічній діяльності підприємства

20

Гру
2014
Автор: Адміністратор
Товаросупровідні, товаротранспортні й комерційні документи

   Усе різноманіття документів, які використовуються підприємством у зовнішньоекономічній діяльності, умовно можна розділити на три основні групи: комерційні документи, товаросупровідні документи та товаротранспортні документи.

   До комерційних документів (англ. - commercial documents) у зовнішньоекономічній діяльності відносять документи, які визначають вартісну, якісну й кількісну характеристики товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а для покупця вони є підставою до оплати імпортованого товару. Крім рахунку-фактури до комерційних документів також належать: попередній рахунок (рахунок-проформа), рахунок-специфікація й інші.

Читати далі...